Конституисан Привредни савет града Шапца

Конституисан Привредни савет града Шапца

Конститутивној седници Привредног савета града Шапца одржаној данас у Градској кући присуствовао је и Немања Пајић, председник Скупштине града Шапца.

На данашњој седници усвојен је Пословник о раду Привредног савета града Шапца, чланови Савета упознати су са методологијом израде Плана развоја града Шапца за период 2021 – 2030. године и представљен је нацрт Предлога Одлуке о ребалансу ИИ буџета града Шапца за 2021. годину.

 

 

 

 

Привредни савет надлежан је да доноси закључке, препоруке и мишљења од важности за унапређење пословне климе на територији града Шапца, да наведене акте доставља Скупштини, Градском већу и градоначелнику са предлогом за предузимање одговарајућих мера из надлежности тих органа, да пружа подршку градоначелнику и Градском већу у одлучивању везаном за све остале економске и развојне програме, али и да даје мишљења одређене теме.