Конституисан Локални савет за запошљавање града Шапца

Конституисан Локални савет за запошљавање града Шапца

Прва седница Локалног савета за запошљавање града Шапца одржана је данас у Градској кући на којој је, између осталог, конститусан Локални савет за запошљавање, дата сагласност за усвајање Локалног акционог плана запошљавања града Шапца за 2021. годину и представљен Пројекат SEED STEP III.

За председника Савета именован је Блажа Кнежевић, заменик градоначелника Шапца, а за заменика председника Савета Немања Пајић, председник Скупштине града Шапца.

 

Локални савет је саветодавни орган и оснива се са циљем да прати економску и друштвену ситуацију на локалном нивоу, иницира мере, даје мишљења и препоруке надлежним органима града Шапца у вези са доношењем програма активне политике запошљавања, организовањем јавних радова и радним ангажовањем незапослених лица у извођењу јавних радова у граду, додатним образовањем и обуком незапослених лица и другим питањима од интереса за запошљавање.

 

 

Локални савет има 17 чланова и чине га представници локалне самоуправе, филијале Националне службе за запошљавање Шабац, Регионалне привредне коморе Ваљево-Одељење у Шапцу, Привредног савета града Шапца,привреде са подручја града Шапца и невладиног сектора.