Сутра 2. хитна седница Скупштине града Шапца

Сутра 2. хитна седница Скупштине града Шапца
  1. хитна седница Скупштине града Шапца биће одржана у понедељак, 2. новембра.

На овом заседању наставља се конституисање скупштинских органа, те су најважније тачке дневног реда избор чланова Административно мандатне комисије, Комисије за избор и именовања, Комисије за прописе, као и Комисије за представке и предлоге. Пред одборницима ће се наћи 17 тачака дневног реда, међу којима су и предлог Одлуке о престанку мандата одборницима Скупштине града Шапца као и предлог Одлуке о потврђивању мандата одборницима Скупштине града Шапца.

Узрок хитности сазивања седнице је тренутна епидемиолошка ситуација услед вируса ЦОВИД-19, а на седници ће се расправљати и одлучивати о питањима битним за функционисање органа локалне самоуправе.

Почетак седнице је у 9 часова уз обезбеђен телевизијски пренос.