Активности одборника-39. седница

Активности одборника-39. седница
 1. Александар Пајић                           -33 јављања
 2. Живојин Вулетић                             -17 јављања
 3. Горан Мијаиловић                           -16 јављања
 4. Дејан Павловић                               -12 јављања
 5. Негован Станарчић                         -10 јављања
 6. Бранко Томић                                   -6 јављања
 7. Слободан Поповић                          -5 јављања
 8. Боса Крсмановић                             -3 јављања
 9. Драган Станковић                            -3 јављања
 10. Милутин Јекић                                -3 јављања
 11. Зорица Жегарац                             -2 јављања
 12. Мирослава Савковић                     -1 јављање
 13. Јаков Јаковљевић                          -1 јављање
 14. Ненад Плавић                                 -1 јављање
 15. Јасминка Ђоковић                          -1 јављање
 16. Сретен Радовановић                      -1 јављање