Интензивне привредне активности у текућој години

Интензивне привредне активности у текућој години

Последњих година град Шабац бележи интензивне привредне активности које су резултат озбиљног и одговорног рада, па је тако број незапослених лица, према подацима Националне службе за запошљавање, у односу на 2016. годину мањи за 4653 лица. Број привредника је повећан за 1000 привредника више него пре 3 године, а просечна нето зарада која је 2016. године износила 40 024 динара, ове године износи 47 892 динара. Говорећи о привредним активностима током 2019. године, Немања Пајић, председник Комисије за инвестиције, између осталог рекао је:

-Комисија за праћење инвестиција је до сада одржала 228 седница и на недељном нивоу прати све потребе инвеститора. Комисија прати све параметре за одржавање повољног пословног окружења како бисмо задржали епитет локалне самоуправе са повољним пословним окружењем. Такође, ова комисија прати израду свих потребних стратешких докумената који су битни за развој града и имплементацију тих стратегија. Управо зато смо град са повољним пословним окружењем и добијамо признања од других референтних установа, а највеће признање јесте број новоотворених фирми, смањење незапослености и повећање радних места.

Пајић је такође поменуо Тренинг центар Шабац за едукацију незапослених у професионалним и радним вештинама покренут уз помоћ пројекта „Подршка развоју образовања и запошљавања“ (SEED STEP II) који пружа основну информатичку обуку у циљу решавања проблема обучене радне снаге, као и Стратегију развоја људских ресурса која за циљ има унапређење знања и стручности људских ресурса за конкурентну привреду и развој предузетништва, развој квалитетног и флексибилног система образовања и промоцију целоживотног учења са циљем усклађивања понуде и тражње на тржишту рада и јачање цивилног друштва и социјалне инклузије за друштвено одговорно тржиште рада.

Поводом представљања активности Привредног Савета града Шапца данас је у Градској кући одржана конференција за новинаре. О овој важној теми говорили су Зоран Тошић, председник Привредног Савета, Немања Пајић, председник скупштине града Шапца и председник Комисије за инвестиције, Небојша Зеленовић, градоначелник града Шапца и Виолета Шестић, мастер економиста, ЛЕР.