Активности одборника – 37. седница

Активности одборника – 37. седница

 

 1. Живојин Вулетић                – 10 јављања
 2. Негован Станарчић            – 10 јављања
 3. Дејан Павловић                  –   9 јављања
 4. Горан Мијаиловић              –   9 јављања
 5. Александар Пајић              –   8 јављања
 6. Светлана Станковић          –   8 јављања
 7. Слободан Поповић            –   5 јављања
 8. Дејан Јовановић                –   4 јављања
 9. Продан Панић                     –   4 јављања
 10. Милутин Јекић                  –  3 јављања
 11. Милица Ранковић             –  2 јављања
 12. Марија Лазић                    –   2 јављања
 13. Родољуб Јокић                 –   2 јављања
 14. Бранко Томић                   –   2 јављања
 15. Ненад Плавић                  –   2 јављања
 16. Сретен Радовановић       –   2 јављања
 17. Драган Станковић            –   2 јављања
 18. Зорица Жегарац               –   1 јављање
 19. Слободан Маринковић     –   1 јављање
 20. Јелена Павловић             –    1 јављање