Скупштина града подржала иницијативу мештана Штитара

Скупштина града подржала иницијативу мештана Штитара

На 36. хитној седници Скупштине града Шапца усвојен је закључак о подршци иницијативи грађана Месне заједнице Штитар у вези са изградњом Државног пута I Б реда Шабац-Лозница.

Како је План детаљне регулације предвидео да део трасе пролази кроз насељено место Штитар и да се због тога планира рушење преко 30 кућа, велики број мештана упутио је примедбе ЈП „Инфраструктура“, а петицију за преипситивање руте пута и проналажење алтернативног решења потписало је 1.120 мештана. Предлог закључка о подршци иницијативи мештана овог села образложио је Милан Васић, начелник Градске управе Шапца.


ЈП “Инфраструктура” урадило је предлог алтернативне трасе пута који је представљен на седници, а који не доводи до рушења кућа, како је речено.

У раду седнице учествовали су Владан Красавац, начелник Мачванског округа и Душан Туфегџић, председник Месне заједнице Штитар.