Активности одборника – 33. (хитна) седница

Активности одборника – 33. (хитна) седница
  1. Александар Пајић                 –  10 јављања
  2. Живојин Вулетић                   –   6 јављања
  3. Светлана Станковић             –   2 јављања
  4. Горан Мијаиловић                 –  2 јављања
  5. Драган Станковић                  –  2 јављања
  6. Иван Петковски                      –  2 јављања
  7. Дејан Јовановић                   –  1 јављање
  8. Милица Ранковић                  – 1 јављања
  9. Бранко Томић                        – 1 јављање
  10. Зорица Жегарац                  – 1 јављање