30. седница Скупштине града – усвојен Концесиони акт за обављање градско-приградског превоза

30. седница Скупштине града – усвојен Концесиони акт за обављање градско-приградског превоза

Скупштина града Шапца усвојила је, на 30.седници, Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Шапца и Одлуку о додели накнаде за пружање услуга јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају.

Сагласност на Предлог концесионог акта почетком априла дала је Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије. Концесиони акт предвиђа побољшање квалитета ове услуге, уз већи број полазака градско- приградског превоза, како је речено.

Комунална делатност градског и приградскиг превоза путника, као изворна надлежност локалне самоуправе, у граду Шапцу поверена је приватним превозницима уговорима, чије је важење продужено до завршетка поступка доделе концесије за обављање делатности. Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије дала је 3. априла сагласност на Предлог концесииног акта, што је био предуслов за усвајање овог документа на Скупстини. Концесиони акт предвиђа побољшање квалитета ове услуге, уз већи број полазака градско- приградскиг превоза, како је рекла Мирјана Мецић Маринковић, начелница Одељења за локални економски развој, извештавајући о овом предлогу.

Одборници су усвојили и Одлуку о додели накнаде за пружање услуга јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају, којом је предвиђена додела накнаде за сва три превозника који раде на територија града Шапца. Образлажући предлог ове одлуке Небојша Зеленовић, градоначелник је указао на значај уређења ове области и успостављања квалитетног превоза за све кориснике.

Сва три превозника су се, током јануара и фебруара, обраћала граду због финансијских проблема у обављању поверене делатности и тражила доделу помоћи, да би несметано могли даље да обављају превоз. У захтевима су истакли да цене превоза нису кориговане од 2014. године, а да су се у међувремену трошкови у обављању повереног превоза доста увећали, због раста цена дизел горива, гума и резервних делова, што их, према постојећим ценама, води у губитке. Одлуком Скупштине превозницима ће бити додељена помоћ у износу од по 20 дин по пређеном километру, а накнада ће се ислаћивати од марта 2019. године.