Конференцијом обележен Светски дан влажних станишта

Конференцијом обележен Светски дан влажних станишта

Конференцијом “Очувањем влажних подручја у борби против климатских промена” у шабачком Центру за стручно усавршавање обележен је Светски дан влажних станишта. Значај очувања влажних подручја, као центара биолошке разноврсности и станишта специфичне флоре и фауне, као и начина за обезбеђивање чисте воде, смањења утицаја поплава и ублажавање ефеката климатских промена, потврдило је присуство великог броја стручњака из ове области на Конференцији у Шапцу, у ком се налази колонија строго заштићене врсте чапљи.

У име града Шапца учеснике Конференције поздравио је Немања Пајић, председник Скупштине града Шапца.
– Задовољство ми је што сте се окупили у Шапцу на овако важном стручном скупу. Верујем да ће размена ваших искустава и знања допринети одговорнијем односу према очувању и заштити животне средине, као и очувању биодиверзитета – рекао је Пајић.
Учеснике Конференције у Шапцу, представнике бројних релевантних инситутуција из наше земље поздравили су Данко Јовић, директор Канцеларије за воде у Нишу, Марина Томић, в.д. директора Покрајинског завода за заштиту природе и Бранко Филиповић, директор Центра за стручно усавршавање.

– Дан Влажних станишта обележава на дан потписивања Рамсарске конвенције, која има за циљ очување и мудро коришћење влажних подручја, односно одрживо управљање и очување еко-системских услуга која ова подручја пружају. Ове године је тема климатске промене, која је веома актуелна и то нам говори о значају заштите влажних подручја за ублажавање последица климатских промена – истакла је Јелена Дучић, начелник Одељења за биодиверзитет Министарства за заштиту животне средине.


У србији има 10 влажних подручја која су на УНЕСКО-вој листи. Постоји и прелиминарна листа за 68 потенцијалних подручја за упис на УНЕСКО-ву листу, међу којима је и Цер. У оквиру Конференције стручњаци су говорили на тему очувања влажних подручја и заштите ретких врста на територији града Шапца, у које се убраја колонија чапљи.

– Проналажење колоније строго заштитћених врста чапљи у граду Шапцу, у урбаној средини , је нешто што је куриозотет и на националном нивоу. Веома је значајано да су то врсте које су сада у Африци и вратиће се у априлу. У оквиру реке Саве оне налазе услове за исхрану, а пришли су граду и нашли микролокалитет окружен инфраструктуром, солитерима, пругом, због тога што је ту водни режим прилично стабилан, не угрожава гнезда и са друге стране птице се ту осећају сигурно. Оно што је битно је да се тај локалитет сачува и надаље, односно ров где су гнезда, где има воде и где ове птице проналазе своје стниште – каже др Слободан Пузовић, помоћник директора Покрајинског завода за заштиту природе.

У оквиру Конференције ученици ОШ “Стојан Новаковић” приредили су изложбу на тему “Биодиверзитет влажних подручја”, приказујући део знања које су стекли на часовима биологије.
Конференцију у Шапцу организовали су Министарство за заштиту животне средине, Завод за заштиту природу Србије, Покрајински завод за заштиту природе, Град Шабац и Центар за стручно усавршавање.
У свету и Србији Дан влажних станишта обележава се 2. фебруара, на дан када је, 1971. године, у Ирану потписана Рамсарска конвенција, а први пут је обележен 1997. године.