Активности одборника – 25. седница

Активности одборника – 25. седница
 1. Александар Пајић – 34 јављања
 2. Горан Мијаиловић – 14 јављања

 3. Живојин Вулетић – 10 јављања

 4. Иван Петковски – 1 јављање

 5. Дејан Јовановић – 5 јављања

 6. Владимир Красавац – 3 јављања

 7. Слободан Поповић – 5 јављања

 8. Бранко Томић – 2 јављања

 9. Негован Станарчић – 2 јављања

 10. Зорица Жегарац – 1 јављање

 11. Јасминка Ђоковић – 1 јављање